بسته تعویض روغن تندر ۹۰- ساندرو

234,900 تومان

بسته شامل:

1 عدد روغن موتور 4 لیتری اسپیدی SL

1 عدد روغن موتور 1 لیتری اسپیدی SL

1 عدد فیلتر هوا

1 عدد فیلتر روغن

1 عدد فیلتر بنزین