بسته نوروزی ال۹۰

430,000 تومان

بسته نوروزی ال90-پارس تندر- ساندرو:

روغن موتور

فیلتر بنزین

فیلتر هوا

فیلتر روغن

لنت ترمز جلو