شمع موتور بوش FR78X

68,200 تومان

شمع موتور پایه استاندارد 4 زمانه بوش آلمان

مناسب :

خودروهای دوگانه سوز تولید داخل