بایگانی برچسب: بررسی تعویض روغن اولیه ماشین صفر

بررسی تعویض روغن اولیه ماشین صفر

بررسی تعویض روغن اولیه ماشین صفر | مجله اینترنتی اتو پی آر

دغدغه تعویض روغن اولیه ماشین صفر برای بسیاری از خریداران خودروهای صفر وجود دارد و آنها در صدد یافتن زمان درست و به موقع تعویض این روغن موتور می باشند، زمانی که اگر به درستی در نظر گرفته نشود ممکن است سبب وارد شدن آسیب های زیادی به خودرو گردد و هزینه های زیادی را گریبانگیر مالکان خودروها کند.
اصطکاک موجود در میان قطعات مختلف خودرو صفر سبب ایجاد گرما و کاهش عملکرد درست موتور خودرو می گردد به همین خاطر باید از روغن برای موتور استفاده شود.